Oljor - Herdins Kinesisk Träolja pigmenterad - ctl00_cph1_f_kinesisk-traolja-brun-jpg_exslideimg
Oljor - Herdins Kinesisk Träolja pigmenterad - ctl00_cph1_f_kinesisk-traolja-gra-jpg_exslideimg

Herdins Kinesisk Träolja pigmenterad

Om produkten

Herdins pigmenterade Kinesiska träolja har en hög torrhalt (49%) och är baserad på ”Tung tree oil”, linolja och pigment. Den har extremt djupinträngande egenskaper och en mycket bra vattenavvisningsförmåga. Herdins Kinesiska träolja passar för alla typer av tidigare oljade, impregnerade eller obehandlade träytor utomhus (även ädelträ som t ex teak och mahogny). Finns i två kulörer, grå och brun.

Snabbfakta

Innehåll
Tung tree oil och linolja.
Minst 85% av oljorna är
”Tung tree oil”.

Underlag
Alla typer av tidigare oljade, impregnerade eller obehandlade träytor utomhus. 

 

Färg
Finns pigmenterad Grå och Brun.

Räcker till
1 liter räcker till 4-10 m².

Förpackning
1 liter räcker till 4-10 m².

Torktid
Torktid; 8-10 timmar,
övermålningsbar efter 24 timmar.

Denna produkt kan användas till

Oljor - Herdins Kinesisk Träolja pigmenterad - ctl00_cph1_exuseplpg336_exsecicon möbler & inredning
Oljor - Herdins Kinesisk Träolja pigmenterad - ctl00_cph1_exuseplpg337_exsecicon bänkskivor
Oljor - Herdins Kinesisk Träolja pigmenterad - ctl00_cph1_exuseplpg338_exsecicon golv
Oljor - Herdins Kinesisk Träolja pigmenterad - ctl00_cph1_exuseplpg339_exsecicon tak
Oljor - Herdins Kinesisk Träolja pigmenterad - ctl00_cph1_exuseplpg340_exsecicon väggpanel

Gör så här

 

Förbehandling
Se till att ytan är ren och torr.

Applicering
Applicera oljan med pensel tills träet är helt mättat. Vänta några minuter och torka sedan bort eventuellt överskott med en trasa. Oljan skall tränga in i underlaget, inte bilda film ovanpå. När träytan ser uttorkad och matt ut är det dags att bättra på skyddet med Herdins Kinesiska träolja igen.

Rengöring av verktyg
Lacknafta.

Hantering & Lagring
Förvaras oåtkomligt för barn. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Undvik kontakt med huden. Undvik inandning av ånga/dimma. Vid förtäring framkalla ej kräkning. Kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten.
Innehåller dikloroktylisotiazolin. Kan ge upphov till allergisk reaktion.

Avfallshantering
Oljerester och förorenade burkar lämnas till miljöstation. För mer information kontakta din kommun.


Tänk på att

Tänk på risken för självantändning. Lägg använda trasor i vatten eller bränn dem.

? Behöver du hjälp?Prova att söka i våra vanligaste frågor & svar