Om Herdins

 

Historik

Tradition, engagemang och kvalitet är nyckelorden i vår historia som började redan på 1700-talet. Herdins Färgverk AB startade som ett färgeri och har med åren utvecklats till ett företag med ett brett produktutbud inom ytbehandling, textilvård, kemtekniska hushållsprodukter och kroppsvård.
Redan under senare delen av 1800-talet övertogs verksamheten av familjen Herdin.
Företaget är fortfarande familjeägt med de fördelar som detta ger i form av personligt engagemang och korta beslutsvägar.

 

Om_Herdins_1.jpg

 

Affärsidé
Vår affärsidé är att utveckla och marknadsföra starka varumärken av nischkaraktär inom ytbehandling, textilvård, kemtekniska hushållsprodukter och kroppsvård.

 


AFFÄRSPRINCIPER

Produkter från Herdins skall vara konsumentens första val genom att vi erbjuder produkter som upplevs som effektiva, prisvärda och trygga att använda. Med starka varumärken som har konsumentens förtroende skapar vi förutsättningar för lönsamhet och uthållighet.

Vårt produktsortiment skall hela tiden anpassas så att vi möter marknadens behov av specialprodukter som hjälper människor att underhålla, rengöra och försköna sin vardag och fritid. Produkterna skall tillverkas för att ge så låg miljöbelastning som möjligt och vi skall eftersträva ständiga förbättringar så att föroreningar förebyggs.

 

Om_Herdins_2.jpg

Varumärken

Företagsnamnet Herdins är också ett starkt varumärke inom betser och textilfärger för konsumentbruk, där vi har en stark position i Norden.
Men det finns många andra starka varumärken inom vårt sortiment.
Imprenex, MP 52, Remol, Verda och  AVA är några av de varumärken som vunnit konsumenternas förtroende genom åren.

Distribution
Så många konsumenter som möjligt ska lätt kunna hitta våra produkter på sitt vanliga inköpsställe. Genom goda relationer med handelns olika aktörer täcker vi nordisk dagligvaruhandel, färg-, järn- och byggfackhandel.

? Behöver du hjälp?Prova att söka i våra vanligaste frågor & svar