Puts- & polering - MP52 Kopparrent - ctl00_cph1_f_39-jpg_exslideimg

MP52 Kopparrent

Om produkten

Självverkande rengöringsmedel för koppar- och mässingsföremål. Rengör utan arbetsam putsning och utan att repa föremålet.

Egenskaper
Rengör koppar- och mässingsföremål utan arbetsam putsning.  Innehåller inget slipmedel och repar därmed inte föremålet. MP52 Kopparrent är självverkande, vilket innebär att det inte behövs någon arbetskrävande putsning. MP52 Kopparrent kommer åt i alla skrymslen och vrår, utan att lämna putsrester.  Enkel att använda och rengör både snabbt och effektivt.

Innehåll
Oxalsyra, nonjon tensid, vatten

Förpackning
Plastflaska, 250 ml.

Hantering & Lagring
Förvaras oåtkomligt för barn. Undvik kontakt med huden och ögonen.
Förvaras i originalförpackning. Förvaras frostfritt.

Avfallshantering
Mindre mängder kan spolas ned i avlopp tillsammans med mycket vatten. Större mängder lämnas till lokala miljöstationen. Förpackningen sköljs ur med vatten och sorteras som hård plastförpackning.

PRODUKTSAMMANSÄTTNING
Listan nedan redovisar produktens ingredienser i fallande ordning, enligt EU:s tvätt- & rengöringsmedelsförordning. Ingredienser anges med sitt kemiska namn eller med INCI-namn (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients).

Aqua
Oxalic acid
Isopropyl alcohol
Sodium laureth sulphate

Om du behöver mer information om produkten så är du välkommen att kontakta vår kundsupport.

För ytterligare information om INCI, se:
http://ec.europa.eu/consumers/cosmetics/cosing/

Snabbfakta

Innehåll

Denna produkt kan användas till

Puts- & polering - MP52 Kopparrent - ctl00_cph1_exuseplpg335_exsecicon uteplatsen
Puts- & polering - MP52 Kopparrent - ctl00_cph1_exuseplpg336_exsecicon möbler & inredning
Puts- & polering - MP52 Kopparrent - ctl00_cph1_exuseplpg337_exsecicon bänkskivor
Puts- & polering - MP52 Kopparrent - ctl00_cph1_exuseplpg338_exsecicon golv
Puts- & polering - MP52 Kopparrent - ctl00_cph1_exuseplpg339_exsecicon tak
Puts- & polering - MP52 Kopparrent - ctl00_cph1_exuseplpg340_exsecicon väggpanel

Gör så här

  • Skydda omgivningen från stänk.
  • Använd skyddshandskar.
  • Fukta en trasa eller svamp och blöt hela föremålet.
  • Skölj och torka torrt.

Vid hårt angripna fläckar, använd slipande putsmedel.

? Behöver du hjälp?Prova att söka i våra vanligaste frågor & svar