Textilfärg - Herdins Textile Colour fix - ctl00_cph1_f_101048-jpg_exslideimg
Textilfärg - Herdins Textile Colour fix - ctl00_cph1_f_herdins-textile-colour-natural-fibre-jpg_exslideimg

Herdins Textile Colour fix

Om produkten

Herdins Textile Colour fix 30-60 grader fixerar textilfärgen redan vid 30 grader. Infärgningen blir tvättäkta. Fungerar endast tillsammans med Herdins Textile Colour Natural fibre 30-60 grader.

Fixeringsmedel doseras efter mängden vatten. Om du färgar i en större tvättmaskin, öka dosen fixeringsmedel. Beräkna åtgången till 10g per liter vatten.

Hantering & Lagring
Irriterar ögonen, andningsorganen och huden. Förvaras oåtkomligt för barn. Undvik inandning av damm. Undvik kontakt med huden och ögonen. Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare. Vid förtäring kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten.

Avfallshantering
Restprodukter lämnas till miljöstation. För mer information kontakta din kommun.

Snabbfakta

Innehåll
Trinatriumfosfat, natriummetasilikat.


 Åtgång/Dosering
I påse räcker till en färgning med Herdins Textile Colour natural fibre i en 5 kg hushållstvättmaskin.

Förpackning
Påse, 100g.

 

Denna produkt kan användas till

Textilfärg - Herdins Textile Colour fix - ctl00_cph1_pg601_exsecicon hemtextil
Textilfärg - Herdins Textile Colour fix - ctl00_cph1_pg624_exsecicon kläder
Textilfärg - Herdins Textile Colour fix - ctl00_cph1_pg626_exsecicon skor
Textilfärg - Herdins Textile Colour fix - ctl00_cph1_pg627_exsecicon markiser, parasoll & tält

Gör så här

Följ alltid bruksanvisningen till Herdins Textile Colour natural fibre 30-60 grader när du färgar.

? Behöver du hjälp?Prova att söka i våra vanligaste frågor & svar